Letters to the Editor

					View Letters to the Editor

Het discussiedossier ‘Omgang met de Tweede Wereldoorlog: integriteit en nivellering’ (BMGN 137-2) en de commentaren erop van de betrokkenen hebben veel reacties losgeweekt. Zowel over de concrete aanleiding van deze discussie – het proefschrift van Ad van Liempt en het essay van Rudolf Dekker – als over de bredere thematieken is het laatste woord duidelijk nog niet gezegd. Het was ook nooit de bedoeling van de redactie van BMGN – Low Countries Historical Review om dat laatste woord voor zich op te eisen, wel om het debat over de belangrijke kwesties te stimuleren. We begrijpen dat het kader van een discussiedossier te beperkt is om alle facetten van dergelijke complexe kwesties volwaardig in beeld te krijgen. Dat geldt voor het voorliggende debat over integriteit en nivellering, maar evengoed voor discussies die zich in de toekomst wellicht zullen ontspinnen naar aanleiding van individuele artikelen, recensies, fora en/of discussiedossiers. Daarom hebben we als redactie beslist om een nieuwe rubriek in het leven te roepen, meer bepaald de ‘Brieven aan de redactie – Letters to the editor’. De richtlijnen voor deze nieuwe rubriek zetten we in de introductie bij deze rubriek uiteen. De reacties naar aanleiding van het discussiedossier ‘Omgang met de Tweede Wereldoorlog: integriteit en nivellering’ zijn de eerste die in deze rubriek worden opgenomen, maar we hopen deze sectie in de toekomst verder te kunnen uitbouwen tot een plaats van meerstemmige, open en integere geschiedbeoefening.

Brieven aan de redactie kunnen per e-mail worden gericht aan bmgn@huygens.knaw.nl.

Published: 2022-08-01