BMGN - Low Countries Historical Review https://bmgn-lchr.nl/ <p>BMGN – <em>Low Countries Historical Review</em> is the leading academic journal for the history of the Netherlands, Belgium and their global presence. The journal publishes research about broad and important issues in the history of the Low Countries and seeks to do so in a wider comparative and international context. BMGN – <em>Low Countries Historical Review</em> aims to present the best historical scholarship of both junior and senior scholars. The journal accommodates all historical subdisciplines, covers the history of the Low Countries since the Middle Ages, and accepts contributions in Dutch and English.</p> en-US <p>Authors who publish with this journal agree to the following terms:</p> <p>a) Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> <p>b) Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.</p> <p>c) Authors are permitted to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process.</p> <p>Authors are explicitly encouraged to deposit their published article in their institutional repository.</p> bmgn@huygens.knaw.nl (Editorial Office BMGN – Low Countries Historical Review) info@openjournals.nl (openjournals) Tue, 26 Mar 2024 15:21:14 +0100 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 (Fe)male Voices on Stage https://bmgn-lchr.nl/article/view/13872 <p>Dit artikel onderzoekt de patronen in loterijrijmpjes uit de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Lage Landen, met een focus op de rijmpjes geschreven door vrouwen. Loterijen waren een populaire methode om geld op te halen, en de loterijrijmpjes, persoonlijke boodschappen die werden neergeschreven op de loten, zijn een waardevolle bron voor historici. We verzamelden meer dan 11,000 gedigitaliseerde korte teksten afkomstig van vijf loterijen die plaatsvonden tussen 1446 en 1606. In de analyse maakten we gebruik van GysBERT, een taalmodel voor historisch Nederlands, om kenmerkende discoursen voor mannelijke en vrouwelijke auteurs te identificeren. Hoewel GysBERTs resultaten ons op het spoor brachten van enkele interessante patronen, lieten ze ook zien dat de rijmpjes geschreven door mannen en vrouwen niet radicaal van elkaar verschillen. Dit is in lijn met inzichten uit de historiografie over vroegmoderne vrouwen, waarin wordt benadrukt dat vrouwen functioneerden binnen maatschappelijke, en in dit geval ook literaire, conventies. Soms werden deze conventies door vrouwen ondermijnd, soms aangepast, maar soms ook zonder verandering overgenomen.</p> <p>This article explores the patterns in lottery rhymes produced in the late medieval and early modern Low Countries, with a focus on the rhymes written by women. The lottery was a popular fundraising event in the Low Countries. Lottery rhymes, personal messages attached to the lottery tickets, provide a valuable source for historians. We collected more than 11,000 digitised short texts from five lotteries held between 1446 and 1606. We have used GysBERT, a language model of historical Dutch, to identify distinctively male and female discourses in the lottery rhymes corpus. Although the model pointed us to some interesting patterns, it also showed that lottery rhymes written by men and women do not radically differ from each other. This is consistent with insights from premodern women’s history which stresses that women worked within societal, and in this case literary, conventions, sometimes subverting them, sometimes adapting them, sometimes adopting them unchanged.</p> Marly Terwisscha van Scheltinga, Sara Budts, Jeroen Puttevils Copyright (c) 2024 Marly Terwisscha van Scheltinga, Sara Budts, Jeroen Puttevils https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://bmgn-lchr.nl/article/view/13872 Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +0100 Over de historische waarde(n) van tv-series https://bmgn-lchr.nl/article/view/18780 <p>BMGN-redactielid Marijke Huisman bespreekt de verschillende bijdragen aan het forum over de televisieseries <em>Het verhaal van Nederland </em>(2022) en <em>Het verhaal van Vlaanderen </em>(2023).</p> <p> </p> <p>BMGN editor Marijke Huisman discusses the various contribution to the forum on the television series <em>Het verhaal van Nederland </em>(<em>The story of the Netherlands</em>, 2022) and <em>Het verhaal van Vlaanderen </em>(<em>The story of Flanders</em>, 2023).</p> Marijke Huisman Copyright (c) 2024 Marijke Huisman https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://bmgn-lchr.nl/article/view/18780 Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +0100 Historische televisie à la Van Oostrom en Conscience? https://bmgn-lchr.nl/article/view/17757 <p>In deze bijdrage maak ik een vergelijkende analyse van <em>Het verhaal van Nederland </em>en <em>Het verhaal van Vlaanderen</em> als historische producties, vanuit het perspectief van publieksgeschiedenis. Daarbij richt ik me op drie domeinen die voor publiekshistorici van belang zijn. Eerst ga ik in op de productiecontexten van beide reeksen, omdat die het kader bepalen waarbinnen historici hun expertise aanleveren. Daarna analyseer ik de verteltechnieken die gebruikt worden, en hoe die de inhoud mee vormgeven en al dan niet vertekenen. Ten slotte houd ik een pleidooi voor een ruimer receptieonderzoek, om het belang hiervan voor publieksgeschiedenis te benadrukken.</p> <p>In this contribution I make a comparative analysis of <em>Het verhaal van Nederland </em>(<em>The story of the Netherlands</em>) and <em>Het verhaal van Vlaanderen</em> (<em>The story of Flanders</em>) as historical productions, from the perspective of public history. I focus on three domains that are important to public historians. First, I will discuss the production contexts of both series, because they determine the framework wherein historians provide their expertise. I then analyse the maintained narrative techniques and how they shape the content, and whether or not these techniques distort the historical narrative. Finally, I make a plea for a study of the broader reception of these series, in order to mark the value of this type of research for public history.</p> Pieter Van den Heede Copyright (c) 2024 Pieter Van den Heede https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://bmgn-lchr.nl/article/view/17757 Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +0100 Het verhaal van Vlaanderen https://bmgn-lchr.nl/article/view/15333 <p>In deze bijdrage analyseren we <em>Het verhaal van Vlaanderen </em>vanuit het perspectief van een buitenstaander. Ten eerste bevragen wij het mediaformat van de televisieserie en ten tweede het beeld van de geschiedenis dat daarin wordt gehanteerd. Kan deze serie als een documentaire worden gecategoriseerd, of gaat het hier toch eerder om entertainment, of hebben we met een mengvorm te maken? En welk geschiedenisverhaal hanteert de serie? Dit beeld van de geschiedenis is niet duidelijk omdat de geografische focus van de reeks op het huidige Vlaanderen ligt. Wij betogen dat zowel het wisselende mediaformat alsook de variërende inhoud een rol speelt in de controverse die rond <em>Het verhaal van Vlaanderen</em> is ontstaan.</p> <p>In this contribution we analyse <em>Het verhaal van Vlaanderen </em>[<em>The story of Flanders</em>] from an outsider perspective. In the first part, we scrutinise the media strategy and the television format of the series, while in the second part, the historical narrative, as presented and molded by this format, is analysed. Can this series be labelled as a documentary or as mere entertainment – or should it be rather defined as hybrid? And how is the past represented in this series? The historical narrative is not sharply outlined, as present-day Flanders serves as the geographical framework of the series. We argue that the varying nature of both the television format and the historical narrative play a role in fueling controversy about <em>The story of Flanders</em>.</p> Yves Huybrechts, Sabine Schmitz Copyright (c) 2024 Yves Huybrechts, Sabine Schmitz https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://bmgn-lchr.nl/article/view/15333 Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +0100 Mijn verhaal over Het verhaal https://bmgn-lchr.nl/article/view/18387 <p>In dit essay evalueert historicus Henk de Smaele zijn bijdrage aan een aflevering van de serie <em>Het verhaal van Vlaanderen.</em> Hij weegt zijn oordeel over deze samenwerking af en plaatst deze binnen de complexe Belgisch-Vlaamse politieke en culturele context en binnen het format van een televisieproductie. </p> <p>In this essay, historian Henk de Smaele evaluates his contribution to an episode of the series <em>The story of Flanders</em>. While assessing this collaboration, he relates it to the complex Belgian-Flemish political and cultural context and the format of a television production. </p> Henk de Smaele Copyright (c) 2024 Henk de Smaele https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://bmgn-lchr.nl/article/view/18387 Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +0100 Daan op zijn knieën https://bmgn-lchr.nl/article/view/17481 <p>In deze forumbijdrage kijken wij kritisch naar <em>Het verhaal van Nederland</em> (2022), de tiendelige televisieserie van de NPO. Op basis van drie criteria – de educatieve meerwaarde voor met name jonge (Duitse) kijkers, de aansluiting bij recente geschiedwetenschappelijke inzichten en de bijdrage aan kritisch-historisch besef – beoordelen we de opbouw, inhoud en opmaak van de serie. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het gebruik van re-enactment, omdat die techniek in de Nederlandse geschiedenistelevisie relatief uniek is. Ons oordeel pakt deels negatief uit: inzake de eerste twee criteria scoort <em>Het verhaal</em> goed, op het derde punt minder. Mede door de re- enactmentscènes ligt alle nadruk in de nieuwe serie op ‘het verhaal’. Nadat voorgangers van deze televisieserie juist het kritisch meedenken door de kijker over de constructie van geschiedenisverhalen hadden bevorderd, zien wij dit als stap terug.</p> <p>In this forum contribution we review <em>Het verhaal van Nederland</em> (<em>The Story of the Netherlands</em>, 2022), the ten-episode television series of the npo. We assess the structure, content and layout of the series based on three criteria – the educational value for, in particular, young (German) viewers, the dealing with current historiography, and the contribution to critical historical thinking. Doing so, we have a special interest in the use of re-enactment, as the presence of that technique in this 2022 series is relatively unique in Dutch television history. Our verdict is partly negative: <em>Het verhaal van Nederland</em> scores well on the first two criteria, but less so on the third. Partly due to the re-enactment scenes, this series heavily emphasises ‘the story’. Since previous television series and predecessors of this format made efforts to engage the viewer in critical thinking about the construction of historical narratives, we interpret this series as a step back.</p> Jacco Pekelder, Neele Teneyken Copyright (c) 2024 Jacco Pekelder, Neele Teneyken https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://bmgn-lchr.nl/article/view/17481 Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +0100 Geschiedenis zonder bewegend beeld – en toch op televisie https://bmgn-lchr.nl/article/view/18607 <p>Historicus Maarten Prak reflecteert in dit essay op zijn bijdrage aan een episode van <em>Het verhaal van Nederland</em>. Hij vergelijkt zijn indrukken van deze serie met de opzet, doelstellingen en receptie van eerdere televisiereeksen over Nederlandse geschiedenis waarbij hij eveneens als expert betrokken was. </p> <p>In this essay historian Maarten Prak discusses his contribution to an episode of <em>The story of the Netherlands</em>. He compares his experience of the 2022 series with the outline, ambitions and reception of previous television series on Dutch history in which he took part as an expert. </p> Maarten Prak Copyright (c) 2024 Maarten Prak https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://bmgn-lchr.nl/article/view/18607 Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +0100 Twee verhalen, een erfgoedanalyse https://bmgn-lchr.nl/article/view/17629 <p>Erfgoed is een concept dat gebruikt wordt voor objecten, plaatsen of praktijken die mensen in het heden onder verwijzing naar het verleden markeren als van wezenlijk belang voor de identiteit van een groep of individu. Erfgoedvorming kan overal plaatsvinden. Vanuit deze definitie van erfgoed stellen wij drie vragen bij de populaire televisieseries <em>Het verhaal van Nederland</em> en <em>Het verhaal van Vlaanderen</em>:</p> <p>1. Welke objecten, plaatsen en praktijken worden als erfgoed naar voren geschoven, en hoe gebeurt dit? <br />2. Door wie worden ze van betekenis voorzien?<br />3. Wat betekent dit voor (collectieve) identiteitsvorming?</p> <p>Wij komen tot de conclusie dat er in de serie weinig wordt gereflecteerd op de keuzes die gemaakt zijn bij de selectie van historische plaatsen, voorwerpen en gebeurtenissen. Ook is er weinig aandacht voor de uiteenlopende groepsgebonden betekenissen die zich aan de geselecteerde items kunnen hechten. De boodschap die in beide series doorklinkt, lijkt te zijn dat de mensen die hier vroeger leefden niet wezenlijk anders waren dan de mensen die hier nu leven. Alleen de omstandigheden waren anders.</p> <p>Heritage is a concept used for objects, sites and practices from the past that people designate and appropriate as essential to their identity. Heritage-making can take place everywhere. By using this definition of heritage, we ask three questions about the popular television series <em>Het verhaal van Nederland</em> and <em>Het verhaal van Vlaanderen</em>:<br /><br />1. Which objects, places and practices are put forward as heritage, and how does this occur?<br />2. Who gives meaning to these items, sites and customs?<br />3. What does this mean for (collective) identity formation?<br /><br />The authors conclude that both series provide little reflection about the selection of historical places, objects and events. There is also little attention to the diverse group-related meanings that can be attached to the selected items. The message that resonates in both series seems to be that the people who lived here in the past were not essentially different from the people who live here now. Only the circumstances were different.</p> Hester Dibbits, Jonathan Even-Zohar Copyright (c) 2024 Jonathan Even-Zohar, Hester Dibbits https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://bmgn-lchr.nl/article/view/17629 Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +0100 Van de redactie - From the editors https://bmgn-lchr.nl/article/view/18902 Marnix Beyen Copyright (c) 2024 Marnix Beyen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://bmgn-lchr.nl/article/view/18902 Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +0100