50 jaar Tachtig Jaar Oorlog in de BMGN

Authors

  • Anne-Laure Van Bruaene UGent

DOI:

https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.9893

Abstract

De BMGN is het wetenschappelijke tijdschrift bij uitstek voor de studie van de Nederlandse Opstand. Deze bijdrage neemt deze algemene vaststelling als uitgangspunt en brengt door een kwantitatieve analyse een aantal ontwikkelingen scherper in beeld. Het bekijkt de chronologische ontwikkelingen in het aantal bijdragen over de Opstand en neemt daarbij ook de taal van de bijdragen en de nationaliteit van de auteurs mee in de analyse. Tot slot wordt ook de geografische invalshoek van de bijdragen bestudeerd. Op basis van die analyse kan worden vastgesteld dat nieuwe vraagstellingen rond 1990 het Opstandsonderzoek hebben verbreed. Een aantal recente NWO Vici-projecten heeft voor een definitieve omslag gezorgd. De vraag is of het onderzoek over de Opstand, zoals het aan bod komt in de BMGN, ook internationaler is geworden en vooral, wat dat dan precies mag betekenen.

The BMGN is the scholarly journal par excellence for studying the Dutch Revolt. This contribution is founded on this general observation and uses quantitative analysis to highlight several developments. It examines the chronological changes in the number of contributions about the Revolt, analysing the language of the contributions and nationality of the authors in the process. Finally, the geographical perspective of the contributions is examined. Based on that analysis, it can be concluded that the scope of new research questions addressing the Revolt clearly broadened around 1990. Several recent NWO Vici projects made for a definitive change in this respect. The question is whether research about the Revolt, as covered in the BMGN, has also become more international, and, especially, what this exactly entails.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anne-Laure Van Bruaene, UGent

Anne-Laure Van Bruaene doceert vroegmoderne cultuurgeschiedenis en stadsgeschiedenis aan de Universiteit Gent. Ze doet vooral onderzoek naar de stedelijke cultuur in de Nederlanden in de periode van ca. 1450 tot ca. 1650. In 2008 publiceerde ze Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650) (Amsterdam University Press). Van 2010 tot 2016 was ze redactielid van de BMGN – LCHR. In 2016 redigeerde ze samen met Ruben Suykerbuyk en Koenraad Jonckheere een themanummer over de Beeldenstorm voor het tijdschrift. Momenteel werkt ze aan een culturele biografie van Lucas d’Heere (1534-1584), een Gentse schilder, dichter en calvinistische propagandist die een bewogen rol speelde in de Nederlandse Opstand. E-mail: annelaure.vanbruaene@UGent.be.

Additional Files

Published

2021-07-05

How to Cite

Van Bruaene, A.-L. (2021). 50 jaar Tachtig Jaar Oorlog in de BMGN. BMGN - Low Countries Historical Review, 136(2), 124–134. https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.9893