‘Et pour les Belges la même chose’?

Het Vlaamse aandeel in de BMGN

Authors

  • Marc Boone Universiteit Gent
  • Tom Verschaffel KU Leuven

DOI:

https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.9781

Abstract

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden was en is een Nederlands-Belgisch project. Belgische, in de realiteit enkel Vlaamse, historici hebben een rol gespeeld in de redactie en als auteurs van bijdragen. Het aandeel van het Zuiden is altijd kleiner geweest dan dat van het Noorden. Het tijdschrift poogde via een (meestal) paritaire samenstelling van de redactie en initiatieven, zoals comparatief opgezette themadossiers, de balans te herstellen. Aangezien het tijdschrift, zeker wat het Zuiden betreft, nauw verbonden was met de universitaire historische vakgroepen, in het bijzonder die van Gent en Leuven, weerspiegelen de evoluties van dit Belgische aandeel algemene verschuivingen in het academisch bedrijf. Uitbreiding van de onderzoeksfinanciering zorgde voor een aangroei en voor een verjonging en vervrouwelijking van het auteursbestand en van de redactie. Ook andere ontwikkelingen in het historisch bedrijf van de voorbije halve eeuw, zoals het verschijnen van nieuwe tijdschriften en de internationalisering van het onderzoek, hadden een impact op de plaats van het tijdschrift en bijgevolg ook op Vlaamse bijdragen en hun auteurs.

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden was and is a Dutch-Belgian project. Belgian, though in fact only Flemish, historians have edited and authored contributions. The share from the South has always been smaller than that from the North. Via a generally balanced composition of the editorial board and initiatives, such as comparatively structured special issues and forums, the journal aimed to restore the balance. Since the journal, especially in the South, was closely affiliated with university history departments, those of the universities of Ghent and Leuven in particular, the evolutions of this Belgian share therefore reflect general shifts in academia. Expansion of research financing brought about accretion, rejuvenation and feminisation of the stock of authors and editors alike. Other developments in historical scholarship from the past half century, such as the appearance of new journals and internationalisation of research, had an impact on the positioning of the journal and consequently on Flemish contributions and their authors as well.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Marc Boone, Universiteit Gent

Marc Boone is gewoon hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de UGent, gastproffesor in Dijon, Parijs (Sorbonne en ehess) en Milaan, en Francquileerstoelhouder aan de ULB. Zijn onderzoek betreft de vergelijkende stadsgeschiedenis, de sociaal-politieke en economische geschiedenis van de (late) middeleeuwen, en de Bourgondische geschiedenis. Hij was onder meer redacteur van het TvSG en de bmgn en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB). Recent was hij met Anne-Laure Van Bruaene, Bruno Blondé en Claire Billen redacteur van een synthese over stadsgeschiedenis: Gouden eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600 (2016) waarvan een Engelse (2018) en Franse versie (2021) is verschenen. E-mail: marc.boone@ugent.be.

Tom Verschaffel, KU Leuven

Tom Verschaffel is hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de KU Leuven en KULAK. Zijn onderzoek betreft de geschiedenis van de geschiedschrijving, de brede historische cultuur en de visualisering van het verleden, het cultureel nationalisme, de geschiedenis van de culturele infrastructuur en culturele transfers, en de Belgische cultuurgeschiedenis van de achttiende en de negentiende eeuw. Hij schreef onder meer De vreugden van Houssaye: apologie van de historische interesse (met Jo Tollebeek, 1992), De hoed en de hond: geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlanden, 1715-1794 (1998), Broedertwist: België en Nederland en de erfenis van 1830 (met Peter Rietbergen, 2005), Lotsverbonden ontrouw: de wankelmoedige verhouding tussen Noord en Zuid, 1585-1815 (2015) en De weg naar het binnenland. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Zuidelijke Nederlanden (2017). Recent publiceerde hij samen met Marjan Sterckx Sculpting abroad. Nationality and mobility in the nineteenth century (2020). E-mail: tom.verschaffel@kuleuven.be.

Additional Files

Published

2021-07-05

How to Cite

Boone, M., & Verschaffel, T. (2021). ‘Et pour les Belges la même chose’? : Het Vlaamse aandeel in de BMGN. BMGN - Low Countries Historical Review, 136(2), 24–41. https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.9781