Verenigd maar verdeeld. Constitutionele debatten over jacht en eigendom in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

Author(s)

  • Dieter Bruneel
  • Leon Wessels

DOI:

https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10760

Abstract

In this article we analyse constitutional debates on game hunting in the post-Napoleonic Low Countries (1814-1819). We demonstrate that these debates reflect fundamental differences within the United Kingdom of the Netherlands (1815-1830), which cannot be retraced to an a priori division between the Northern and Southern provinces. While a majority in the First Chamber favoured a (semi-)seigneurial system protected by the king, a majority in the Second Chamber based its arguments on a modern interpretation of property rights guaranteed by the Constitution of 1815. Building on the line of thought drawn in a recent study by Rafe Blaufarb, we argue that these debates on the relationship between king and constitution fit into a broader discourse on the (dis)entanglement of public power and private property in post-Napoleonic Europe.

 

In dit artikel bestuderen we de constitutionele debatten over het jachtrecht in de post-Napoleontische Lage Landen (1814-1819). We tonen aan dat deze debatten een inzicht geven in fundamentele tegenstellingen binnen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830), die niet teruggebracht kunnen worden tot een a priori tegenstelling tussen de Noordelijke en Zuidelijke provincies. Terwijl een meerderheid in de Eerste Kamer een (semi-)heerlijk jachtregime voorstond dat beschermd werd door de koning, onderbouwde een meerderheid in de Tweede Kamer haar argumenten op een moderne invulling van het eigendomsrecht zoals beschermd door de Grondwet van 1815. Voortbouwend op de gedachtegang in het recente werk van Rafe Blaufarb, beargumenteren we dat deze debatten over de verhouding tussen koning en grondwet passen binnen een bredere discussie over de scheiding van publieke macht en privaat eigendom in post-Napoleontisch Europa.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

  • Dieter Bruneel
    Dieter Bruneel was als sociaal historicus werkzaam aan de vakgroep geschiedenis en de onderzoeksgroepen ‘Sociale Geschiedenis sinds 1750’ en ‘Economies, Connections, Comparisons’ (ECC) van de Universiteit Gent. Sinds oktober 2016 was hij er actief als onderzoeksassistent. In oktober 2018 ging hij aan de slag als aspirant bij het Fonds voor Wetenschappelijke Onderzoek Vlaanderen (FWO). Hij bereidde een proefschrift voor onder de titel ‘Een machtsbundel in transformatie: landeigendom, gecontesteerde autoriteit en strafrecht in de 19de-eeuwse Zuidelijke Nederlanden (België)’, promotoren: Antoon Vrints en Thijs Lambrecht (beiden UGent). Over de historische betekenis van de jacht publiceerde hij in Journal of Belgian History 47 (2017) het artikel ‘“Een menschenleven voor een konijntje”. De Belgische Werkliedenpartij en de politiek van de jacht, 1894-1936’.
  • Leon Wessels
    Leon Wessels studeerde geschiedenis (onderzoeksmaster) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is als promovendus verbonden aan de vakgroep Cultuurgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Hij is met name geïnteresseerd in de geschiedenis van elites en ideeën en de digitale geesteswetenschappen. Zijn promotieonderzoek is toegespitst op de conceptuele geschiedenis van elites in Nederland en wordt gefinancierd door het Europese Onderzoeksinfrastructuur Consortium CLARIN ERIC. Over de historische betekenis van de jacht publiceerde hij eerder in Virtus: Journal of Nobility Studies 22 (2015) het artikel ‘Jagen naar macht. Jachtrechten en verschuivende machtsverhoudingen in Twente, 1747-1815’. E-mail: l.c.wessels@uu.nl.

Published

2019-12-19

Issue

Section

Articles

How to Cite

Verenigd maar verdeeld. Constitutionele debatten over jacht en eigendom in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. (2019). BMGN - Low Countries Historical Review, 134(4), 4-32. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10760