Twee verhalen, een erfgoedanalyse

Author(s)

  • Hester Dibbits Reinwardt Academy
  • Jonathan Even-Zohar Reinwardt Academy

DOI:

https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.17629

Abstract

Erfgoed is een concept dat gebruikt wordt voor objecten, plaatsen of praktijken die mensen in het heden onder verwijzing naar het verleden markeren als van wezenlijk belang voor de identiteit van een groep of individu. Erfgoedvorming kan overal plaatsvinden. Vanuit deze definitie van erfgoed stellen wij drie vragen bij de populaire televisieseries Het verhaal van Nederland en Het verhaal van Vlaanderen:

1. Welke objecten, plaatsen en praktijken worden als erfgoed naar voren geschoven, en hoe gebeurt dit?
2. Door wie worden ze van betekenis voorzien?
3. Wat betekent dit voor (collectieve) identiteitsvorming?

Wij komen tot de conclusie dat er in de serie weinig wordt gereflecteerd op de keuzes die gemaakt zijn bij de selectie van historische plaatsen, voorwerpen en gebeurtenissen. Ook is er weinig aandacht voor de uiteenlopende groepsgebonden betekenissen die zich aan de geselecteerde items kunnen hechten. De boodschap die in beide series doorklinkt, lijkt te zijn dat de mensen die hier vroeger leefden niet wezenlijk anders waren dan de mensen die hier nu leven. Alleen de omstandigheden waren anders.

Heritage is a concept used for objects, sites and practices from the past that people designate and appropriate as essential to their identity. Heritage-making can take place everywhere. By using this definition of heritage, we ask three questions about the popular television series Het verhaal van Nederland and Het verhaal van Vlaanderen:

1. Which objects, places and practices are put forward as heritage, and how does this occur?
2. Who gives meaning to these items, sites and customs?
3. What does this mean for (collective) identity formation?

The authors conclude that both series provide little reflection about the selection of historical places, objects and events. There is also little attention to the diverse group-related meanings that can be attached to the selected items. The message that resonates in both series seems to be that the people who lived here in the past were not essentially different from the people who live here now. Only the circumstances were different.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

  • Hester Dibbits, Reinwardt Academy

    Hester Dibbits is als lector Cultureel erfgoed verbonden aan de Reinwardt Academie van de Amsterdamse School voor de Kunsten. In haar werk zoekt Dibbits steeds naar de verbinding tussen de wetenschappelijke wereld en de praktijk. Ze hanteert daarbij een historisch-etnologisch perspectief, met bijzondere aandacht voor de cultuur van het dagelijks leven. Vanuit het onderzoeksprogramma van het lectoraat onderzoekt zij in verschillende deelprojecten welke kennis en vaardigheden de erfgoedprofessional kunnen helpen bij het maken van de keuzes in de omgang met erfgoedvraagstukken. Dibbits geeft nationaal en internationaal diverse lezingen en workshops, in het bijzonder over emotienetwerken. Dit is een methode die inzicht geeft in het krachtenspel van belangen, kennis en emoties in erfgoedinteracties. E-mail: hester.dibbits@ahk.nl.

  • Jonathan Even-Zohar, Reinwardt Academy

    Jonathan Even-Zohar is historicus van opleiding, projectmanager van beroep, strategisch adviseur onderzoek en ontwikkeling van functie en erfgoedveranderaar van ambitie. Beroepsmatig heeft hij enige tijd leiding gegeven aan EuroClio (European Association of History Educators) en heeft hij instellingen voor hoger onderwijs, culturele organisaties en NGO’s strategisch geadviseerd over de creatie, het beheer en de fondsenwerving van programma’s. Sinds 2022 werkt hij aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de Reinwardt Academie, waar hij publiek geld inzet voor sociale waarden door middel van verbeelden en modderen door innovatieve onderzoek- en innovatieprogramma’s op het gebied van erfgoed en kunst, zoals het bijna voltooide Horizon2020 CENTRINNO-programma en Nederland Nationale Wetenschapsagenda route Levend Verleden. E-mail: jonathan.even-zohar@ahk.nl.

Published

2024-03-26

Issue

Section

Forum

How to Cite

Twee verhalen, een erfgoedanalyse. (2024). BMGN - Low Countries Historical Review, 139(1), 117-138. https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.17629