‘Het vooruitzigt op zijn toekomstig geluk’

De benoeming van pages aan het hof van koning Lodewijk Napoleon als patronage-instrument (1806-1810)

Authors

  • Jos Gabriëls Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en Cultuur

DOI:

https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.11117

Abstract

Door pages op te nemen in zijn hofhouding bood Lodewijk Napoleon, koning van Holland (1806-1810), jonge zoons van de elite de mogelijkheid zich in een hoofse omgeving voor te bereiden op een carrière als legerofficier. Deze aloude junior functies waren gering in aantal en erg gezocht. Voor de koning vormden zij een van de middelen om zijn nieuw gecreëerde troon van legitimiteit te voorzien. Dit artikel bestudeert aan de hand van de pagebenoemingen de patronagerelatie tussen Lodewijk Napoleon en de vooraanstaande families in het koninkrijk. Een prosopografische analyse van de in totaal vijfentwintig pages laat zien hoe hij daarbij probeerde zo veel mogelijk geledingen binnen de verbrede en verbrokkelde elite recht te doen. Hoewel de korte duur van Lodewijks koningschap deze inspanningen uiteindelijk doorkruiste, blijkt de loyaliteit van de pages en hun families in veel gevallen zonder bezwaar te zijn overgegaan op het daaropvolgende keizerlijke bewind.

By admitting pages into his household, King of Holland Louis Bonaparte (1806-1810) allowed upper class adolescents to be groomed for military careers in a prestigious environment. These traditional junior court positions, few in number and eagerly coveted, constituted one of the King’s instruments to bolster the legitimacy of his newly-created throne. This article examines royal patronage through the appointments of pages, considering Louis Bonaparte’s policies as well as the response of the country’s leading families. A prosopographical analysis of the total of twenty-five pages reveals how he sought to integrate as many sections of the kingdom’s broadened and fragmented elite as possible. Although the King’s efforts were eventually thwarted by the brevity of his reign, the allegiance of both the pages and their families proved in many cases to have been easily transferred to the succeeding imperial regime.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jos Gabriëls, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en Cultuur

Jos Gabriëls is als senior onderzoeker verbonden aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en Cultuur in Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de politieke, militaire en culturele geschiedenis van het napoleontische tijdvak, met een voorkeur voor biografie en prosopografie. Hij publiceerde onder andere ‘“The Belgians ran at the first shot”. De slag bij Waterloo en de retoriek van de lafheid’, Tijdschrift voor Geschiedenis 129:4 (2016) 523-543. DOI: https://doi.org/10.5117/tvgesch2016.4.gabr; ‘Cutting the cake. The Congress of Vienna in British, French and German political caricature’, European Review of History 24:1 (2017) 131-157. DOI: https://doi.org/10.1080/13507486.2016.1177714; ‘Mapping out future victories. Information management by Napoleon’s Dépôt général de la Guerre, 1800-14’, European Review of History 26:2 (2019) 258-283. DOI: https://doi.org/10.1080/13507486.2018.1474180. Momenteel werkt hij aan een boek over Roestam de Mammeluk, de lijfwacht en lijfknecht van Napoleon. E-mail: jos.gabriels@huygens.knaw.nl.

Published

2021-12-22

How to Cite

Gabriëls, J. (2021). ‘Het vooruitzigt op zijn toekomstig geluk’: De benoeming van pages aan het hof van koning Lodewijk Napoleon als patronage-instrument (1806-1810). BMGN - Low Countries Historical Review, 136(4), 81–112. https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.11117

Issue

Section

Articles