She/He in the Low Countries

How have gender differences been shaped historically, in particular in the context of the Low Countries and the former colonies? Following the theme of 2019’s History Month, BMGN - Low Countries Historical Review presents the special collection She/He in the Low Countries. This collection provides an overview of the historiography of gender in the BMGN-LCHR and consists of articles that were published in the period 1975-2018.

Hoe zijn genderverschillen historisch gevormd, in het bijzonder binnen de context van de Lage Landen en de voormalige kolonies? In het kader van het thema van de Maand van de Geschiedenis 2019 lanceert BMGN – Low Countries Historical Review de collectie Zij/Hij in de Lage Landen. Dit themadossier biedt een overzicht van geschiedschrijving over gender in BMGN – LCHR en bestaat uit artikelen die in de jaargangen 1975-2018 zijn verschenen.