Protest and Resistance

In 2018 staat de Maand van de Geschiedenis in het teken van opstand. In het kader van dit thema publiceert BMGN – Low Countries Historical Review zijn collectie Protest en Verzet. Met dit themadossier biedt BMGN een gevarieerde collectie relevante artikelen aan, gepubliceerd in het tijdschrift vanaf jaargang 85, nr. 1 (1970). Vormen van verzet en opstand in verschillende historische tijdperken komen in dit themadossier aan bod: van boerenopstanden in de vijftiende-eeuwse Bourgondische Nederlanden tot burgerlijke ongehoorzaamheid onder provo's in de naoorlogse jaren zestig.

The History Month of 2018 revolves around the theme of civil disobedience and struggles for independence, equal rights and representation. Following the theme of 2018’s History Month, the BMGN – Low Countries Historical Review presents its special collection Protest and Resistance. Relevant articles published since 1970 have been compiled to form a comprehensive collection which deals with diverse topics set in various time periods, ranging from peasant revolts in the fifteenth century Burgundian Netherlands to acts of civil disobedience by counterculture movements in the postwar sixties.