Understanding Emotional Identities: The Dutch Phlegmatic Temperament as Historical Case-Study

Authors

  • Dorothee Sturkenboom Royal Netherlands Historical Society

DOI:

https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9545

Keywords:

Low Countries, history of emotions

Abstract

Throughout history emotions and emotional styles have functioned as social markers to make a distinction between groups in societies. This essay introduces the concept of ‘emotional identity’ to reflect upon the underlying dynamic process in which both insiders and outsiders use (the handling of) emotions, or the lack thereof, to characterise a group of persons. Taking the allegedly phlegmatic temperament of the Dutch as an example, it explains how such identities come into being and are sustained, but also contested, reappraised and altered over time.

 

It discusses the non-exclusive and inherently paradoxical nature of emotional group identities as well as some of the key mechanisms and patterns of adjustment that account for the long life of the stereotypes involved. While the essay covers a time span of two millennia, it focuses mainly on the early modern era when classical climate zone theories merged with new modes of national thinking and even allowed for the smooth introduction of an entirely new element into the stolid character of the Dutch, that is, the national passion for profit.

 

This article is part of the special issue 'Batavian Phlegm?'.

 

De dynamiek van emotionele identiteiten. Het Nederlands flegmatisch temperament als historische case-study
Emoties en emotionele stijlen zijn in de geschiedenis regelmatig aangewend als sociaal onderscheidingsmiddel om groepen in de samenleving verschillend te waarderen. Dit artikel introduceert het begrip ‘emotionele identiteit’ om na te kunnen denken over het onderliggende dynamische proces waarin direct betrokkenen en buitenstaanders (het omgaan met) emoties, of het gebrek daaraan, gebruiken om een groep van personen te typeren. Met het verondersteld flegmatisch temperament van de Nederlanders als voorbeeld wordt uitgelegd hoe zulke identiteiten tot stand komen en in stand blijven, maar ook aangevochten kunnen worden en door de tijd heen onderhevig zijn aan veranderingen en herwaarderingen.

 

Besproken worden de niet-exclusieve en inherent paradoxale aard van emotionele groepsidentiteiten alsmede enkele van de sleutelmechanismen en aanpassingspatronen die de duurzaamheid van de stereotypen in kwestie verklaren. Terwijl het artikel een periode van twee millennia beslaat, ligt de focus op de vroegmoderne tijd toen klassieke klimaattheorieën opgingen in nieuwe wijzen van nationaal denken en er onverwacht zonder noemenswaardige problemen een verrassend nieuw element in het onverstoorbare karakter van de Nederlander geïntroduceerd werd: de nationale passie voor profijt.

 

Dit artikel maakt deel uit van het themanummer 'Batavian Phlegm?'.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-06-12

How to Cite

Sturkenboom, D. (2014). Understanding Emotional Identities: The Dutch Phlegmatic Temperament as Historical Case-Study. BMGN - Low Countries Historical Review, 129(2), 163–191. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9545