Respecting the Order and Liberty of Deliberations. Continuity of meeting practices in the Dutch States General (c. 1750-1830)

Authors

  • Lauren Lauret Leiden University

DOI:

https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10590

Keywords:

political legitimacy, regime change, parliamentary procedure, representative styles, honour

Abstract

Between 1815 and 1830 Northern and Southern members of the States General clashed over how to behave as political representatives. This article presents this conflict as evidence of the continuity of the meeting practices employed in the States General since the Dutch Republic. Examples from three different periods show the continuity of three elements of the Northern meeting practice. Pragmatic, secluded and dignified meetings aimed at achieving consensus among the provinces or among members, Chamber, king and government. Deliberations on a resolution or a bill had to take place in an orderly and harmonious manner to ensure the willingness of the provinces or the Dutch people to obey the law. Hence, the political legitimacy of the state was constantly at stake during sessions of the States General and directly connected with correct procedure and behaviour. The continuity of the three practical elements nuances the impact of the constitutional ruptures which on first sight clearly separate the States General of the Dutch Republic from its successor in the United Kingdom of the Netherlands.

 

This article is part of the special issue 'Political Change and Civic Continuities in the Age of Revolutions'.

Tussen 1815 en 1830 botsten Noordelijke en Zuidelijke Leden van de Staten-Generaal over hoe zij zich als volksvertegenwoordigers dienden te gedragen. Aan de hand van de weergave van deze botsing toont dit artikel de continuïteit aan van een vergaderpraktijk die ontwikkeld werd in de Staten-Generaal in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en die ondanks verschillende constitutionele verschuivingen gangbaar bleef. Voorbeelden afkomstig uit drie politiek verschillende tijdvakken tonen de continuïteit van drie elementen in de dominante Noordelijke vergadermores. Zakelijke, besloten en eerbiedwaardige vergaderingen en vergaderaars streefden naar consensus tussen de provincies of tussen de leden, Kamer, koning en regering. Het ordentelijke en harmonieuze overleg in de Staten-Generaal was een voorwaarde voor de gehoorzaamheid van provincies en burgers aan de uitgevaardigde Resoluties of wetten. De politieke legitimiteit van de staat stond altijd op het spel in de vergadering en hield direct verband met de correcte vergaderprocedure en passend gedrag. De continuïteit van de drie praktische elementen nuanceert de impact van de constitutionele breuken die de Staten-Generaal van de Republiek op het eerste gezicht zo duidelijk onderscheiden van hun naamgenoot in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

 

Dit artikel maakt deel uit van het themanummer 'Political Change and Civic Continuities in the Age of Revolutions'.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Lauren Lauret, Leiden University

Lauren Lauret (1991) is currently preparing a dissertation on the continuity of meeting practices in the Dutch States-General (c. 1750–1850) at Leiden University. She studied History in Nijmegen (RU) and Münster (WWU) (cum laude). Her research focuses on the norms, values and practices of early modern political representative institutions. Publication: (with Remieg Aerts) ‘De gekroonde feniks. Karel II Stuart en de interpretatie van het koningschap in de zeventiende eeuw’, in: Peter Rietbergen (ed.) Sacrale macht. Religie en politiek in vroegmodern Europa (Nijmegen 2015) 125–147. Email: l.b.lauret@hum.leidenuniv.nl.

Downloads

Published

2018-09-20

How to Cite

Lauret, L. (2018). Respecting the Order and Liberty of Deliberations. Continuity of meeting practices in the Dutch States General (c. 1750-1830). BMGN - Low Countries Historical Review, 133(3), 122–145. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10590