Decolonisation and colonial collections: An unresolved conflict

Authors

  • Jos van Beurden

DOI:

https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10551

Abstract

If decolonisation merely meant independence for a colony, it would lie in the distant past. Nowadays, however, decolonisation is considered to be an ongoing process and unresolved conflict. This forum highlights the migration of cultural and historical treasures to the metropoles during five centuries of European dominance and explores how to address it. Most former colonial powers in Europe, their museums and many historians have long trivialized this transfer. In November 2017, however, a European head of state announced that the return of disputed colonial objects to Africa would become a policy priority. Since 2013 Erfgoed Delft, the then cultural heritage department of the city of Delft, and the present National Museum of World Cultures have been involved in a large scale transfer of objects to Indonesia. In September 2017, the Rijksmuseum in Amsterdam launched a research project on the provenance of ten colonial objects. Some former source countries (e.g. China, Benin, Nigeria and Ethiopia) are active in the discussion about missing colonial collections. They are particularly eager to retrieve war booty. Other source countries are less involved. This forum shows that a discussion about the future of these treasures is far broader than the actual objects and their return. None of the contributors argues that returning tainted colonial collections is the only way to resolve this conflict, or that this issue is the only one that needs to be addressed. Instead, they present alternatives and discuss the complexities surrounding colonial objects and issues of return.

This article is part of the forum 'Decolonisation and colonial collections: An unresolved conflict'

Als dekolonisatie niets anders zou betekenen dan de onafhankelijkheid van een kolonie, zou dit tot het verre verleden behoren. Tegenwoordig wordt dekolonisatie echter beschouwd als een doorlopend proces en een onopgelost conflict. Dit forum werpt licht op de migratie van culturele en historische schatten naar de metropolen gedurende vijf eeuwen Europese dominantie en onderzoekt de wijze waarop met deze problematiek moet worden omgegaan. Deze overgang is jarenlang gebagatelliseerd door de voormalige koloniale machten in Europa, de verschillende Europese musea en een groot aantal historici. In november 2017 kondigde een Europees staatshoofd aan dat de teruggave van omstreden koloniale objecten aan Afrika prioriteit zou krijgen. Sinds 2013 hebben Erfgoed Delft, de toenmalige cultuurafdeling van de gemeente Delft, en het huidige Nationaal Museum van Wereldculturen gewerkt aan een grootschalige repatriëring aan Indonesië. In september 2017, startte het Rijksmuseum in Amsterdam een onderzoek betreffende de herkomst van tien koloniale objecten. Een aantal landen van waaruit schatten werden weggehaald (zoals China, Benin, Nigeria en Ethiopië), is actief betrokken bij de discussie over koloniale collecties. Zij richten zich vooral op de teruggave van oorlogsbuit. Andere landen zijn minder betrokken. Dit forum laat zien dat een discussie over de toekomst van deze schatten veel verder gaat dan de objecten zelf en de teruggave ervan. In geen van de bijdragen wordt gesteld dat teruggave van de besmette koloniale collecties de enige oplossing is van dit conflict, of dat dit het enige probleem is dat besproken moet worden. In plaats daarvan worden in de volgende artikelen alternatieve oplossingen geboden en de complexe problemen met betrekking tot de koloniale objecten en teruggave bediscussieerd.

 

Dit artikel is onderdeel van het forum 'Decolonisation and colonial collections: An unresolved conflict'

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-06-26

How to Cite

van Beurden, J. (2018). Decolonisation and colonial collections: An unresolved conflict. BMGN - Low Countries Historical Review, 133(2), 66–78. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10551

Issue

Section

Forum