Sweet and Sour. Economic Turmoil and Resilience of the Sugar Sector in Antwerp and Rotterdam, 1795-1815

Authors

  • Marjolein 't Hart
  • Hilde Greefs

DOI:

https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10546

Abstract

The recurrent wars of 1795-1815 coincided with numerous regime changes. Like many other port cities, Antwerp and Rotterdam faced unrest and economic insecurity, not least caused by Napoleon’s Continental Blockade in 1806. Historical accounts tend to stress the deteriorating conditions for the business world resulting from the restrictions in maritime trade. This article will focus on how sugar  traders and sugar refiners faced difficulties, which strategies they applied to overcome crises, and whether they were successful in their attempts or not. The highly remunerative strategies of redirection, diversification and specialisation were sustained by networks; networks that provided the necessary information, furthered the spreading of risk and enabled merchants to profit from new solutions or opportunities. Resilience was boosted further by the growing domestic market that was willing to pay high prices for a luxury item such as sugar. Above all, the affluent businessmen and larger firms managed to weather the times of crises particularly well.

 

De revolutionaire oorlogsperiode 1795-1815 bracht vergaande politieke verschuivingen. Net als veel andere havensteden kregen Antwerpen en Rotterdam te maken met grote economische onzekerheid, vooral ook door de Continentale Blokkade van Napoleon in 1806. Historici hebben vooral de verslechterende omstandigheden voor het bedrijfsleven benadrukt, als gevolg van de toenemende beperkingen in de maritieme handel. In dit artikel gaan wij na hoe suikerhandelaren en suikerraffinadeurs met de problemen omgingen, welke strategieën ze toepasten om de crisis te overwinnen en of ze al dan niet daarin succesvol waren. Netwerken bleken onmisbaar voor het vinden van nieuwe markten, voor diversificatie en specialisatie. De juiste connecties zorgden voor de nodige informatie, bevorderden het spreiden van risico’s en stelden de ondernemers in staat te profiteren van denieuwe kansen die de nieuwe politieke structuren boden. Een groeiende binnenlandse markt die bereid was hoge prijzen te betalen voor een luxeartikel als suiker versterkte de veerkracht. Vooral de rijkere ondernemers en de grotere bedrijven wisten de tijden van crises vrij goed te doorstaan.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-06-26

How to Cite

’t Hart, M., & Greefs, H. (2018). Sweet and Sour. Economic Turmoil and Resilience of the Sugar Sector in Antwerp and Rotterdam, 1795-1815. BMGN - Low Countries Historical Review, 133(2), 3–26. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10546

Issue

Section

Articles