Visions of Dutch Empire: Towards a Long-Term Global Perspective

Authors

  • René Koekkoek
  • Anne-Isabelle Richard
  • Arthur Weststeijn

DOI:

https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10342

Keywords:

Nederlandse geschiedenis, History, Historiography, Netherlands, Empire, Long-term perspective

Abstract

What were the major developments in thinking about Dutch empire from the early modern period to the twenty-first century? What moral, political, legal and economic arguments have been put forth to justify, criticize or reform empire? How and under what circumstances did these visions and arguments change or remain the same? This article outlines a research agenda that addresses these questions. It argues for an approach that includes a long-term perspective from the early modern period to the postcolonial situation, which sees ‘Dutch’ history broadly, moving beyond national borders, and instead explicitly informed by influences and actors from across the globe. This implies a transnational and transimperial approach that can highlight these global connections as well as tensions; and finally, an approach that understands intellectual history as going beyond the big names of systemic thinkers, and includes visions of empire as negotiated in (day-to-day) practice.

 

This article is part of the forum 'Visions of Dutch Empire'.

Visies op het Nederlandse ‘empire’. Naar een globaal en langetermijnperspectief
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het denken over het Nederlandse koloniale rijk (‘empire’) van de vroegmoderne tijd tot de 21e eeuw? Welke morele, politieke, juridische en economische argumenten zijn aangewend ter legitimatie, bekritisering of hervorming van empire? Hoe en onder welke omstandigheden zijn deze visies en argumenten veranderd of hetzelfde gebleven? Dit artikel schetst een onderzoeksagenda waarin deze vragen aan de orde worden gesteld. Het pleit voor een langetermijnperspectief van de vroegmoderne tijd tot de postkoloniale orde; voor een aanpak die ‘Nederlandse’ geschiedenis breed interpreteert, voorbij nationale grenzen en gevormd door invloeden en actoren in een mondiale context. Om deze mondiale connecties en spanningsvelden in kaart te brengenis een transnationale en transimperiale aanpak nodig. Een dergelijke vorm van intellectuele geschiedenis moet bovendien verder gaan dan de bekende namen en denkers, maar ook visies op empire in ogenschouw nemen die vorm krijgen in de (dagelijkse) praktijk.

 

Dit artikel maakt deel uit van het forum 'Visions of Dutch Empire'.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-26

How to Cite

Koekkoek, R., Richard, A.-I., & Weststeijn, A. (2017). Visions of Dutch Empire: Towards a Long-Term Global Perspective. BMGN - Low Countries Historical Review, 132(2), 79–96. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10342

Issue

Section

Forum