Who owns Salmonella? The Politics of Infections shared by Humans and Livestock in the Netherlands, 1959-1965

Author(s)

  • Floor Haalboom

DOI:

https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10311

Keywords:

Medical history, Netherlands, Salmonella, Politics, 20th century

Abstract

In the period 1959-1965 the Netherlands witnessed a major controversy between agricultural and public health camps on livestock-associated Salmonella, and whether the state or the agricultural sector itself was responsible for its control. The case is used to argue for historiographical analysis of negotiations between the policy domains of public health and agriculture, rather than study these domains separately.

 

Using Joseph Gusfield’s concept of  ‘ownership’ of public problems, the paper shows why attempts by public health experts to define salmonellosis as a public problem and control policy responses largely failed against the agricultural ‘green  front’ of Dutch statutory industrial organisations (publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, PBOs), the Ministry of Agriculture and members  of parliament. The paper also argues for historiographical attention to be given to the influence of PBOs on policy making in the second half of the twentieth century.

 

This article is part of the special issue 'Blurring Boundaries: Towards a Medical History of the Twentieth Century'.

 

Van wie is Salmonella? De politiek van door mensen en dieren  gedeelde infectieziekten in Nederland,1959-1965
In de periode 1959-1965 ontstond in Nederland een grote  controverse tussen landbouw en volksgezondheid over met  Salmonella besmet vee en of de staat of de landbouwsector zelf  verantwoordelijk was voor de bestrijding van deze bacteriën. De casus laat de noodzaak zien van historiografische analyse van onderhandelingen tussen de beleidsdomeinen landbouw en   volksgezondheid, in plaats van ze gescheiden te bestuderen.

 

Aan de hand van Joseph Gusfields concept ‘eigenaarschap’ van publieke  problemen wordt duidelijk waarom pogingen van  volksgezondheidsdeskundigen om salmonellose als  volksgezondheidsprobleem te definiëren en bestrijdingsbeleid vorm te geven grotendeels mislukten in de strijd met het agrarische  ‘groene front’ van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO’s), het landbouwministerie en parlementsleden. Het artikel toont daarom  ook het belang van historiografische aandacht voor de invloed van  PBO’s op het maken van beleid gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw.

 

Dit artikel maakt deel uit van het themanummer 'Blurring Boundaries: Towards a Medical History of the Twentieth Century'.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-03-30

How to Cite

Haalboom, F. (2017). Who owns Salmonella? The Politics of Infections shared by Humans and Livestock in the Netherlands, 1959-1965. BMGN - Low Countries Historical Review, 132(1), 83-103. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10311