Daan op zijn knieën

De Nederlandse geschiedenis in verhaalvorm

Author(s)

  • Jacco Pekelder University of Münster
  • Neele Teneyken University of Münster

DOI:

https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.17481

Abstract

In deze forumbijdrage kijken wij kritisch naar Het verhaal van Nederland (2022), de tiendelige televisieserie van de NPO. Op basis van drie criteria – de educatieve meerwaarde voor met name jonge (Duitse) kijkers, de aansluiting bij recente geschiedwetenschappelijke inzichten en de bijdrage aan kritisch-historisch besef – beoordelen we de opbouw, inhoud en opmaak van de serie. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het gebruik van re-enactment, omdat die techniek in de Nederlandse geschiedenistelevisie relatief uniek is. Ons oordeel pakt deels negatief uit: inzake de eerste twee criteria scoort Het verhaal goed, op het derde punt minder. Mede door de re- enactmentscènes ligt alle nadruk in de nieuwe serie op ‘het verhaal’. Nadat voorgangers van deze televisieserie juist het kritisch meedenken door de kijker over de constructie van geschiedenisverhalen hadden bevorderd, zien wij dit als stap terug.

In this forum contribution we review Het verhaal van Nederland (The Story of the Netherlands, 2022), the ten-episode television series of the npo. We assess the structure, content and layout of the series based on three criteria – the educational value for, in particular, young (German) viewers, the dealing with current historiography, and the contribution to critical historical thinking. Doing so, we have a special interest in the use of re-enactment, as the presence of that technique in this 2022 series is relatively unique in Dutch television history. Our verdict is partly negative: Het verhaal van Nederland scores well on the first two criteria, but less so on the third. Partly due to the re-enactment scenes, this series heavily emphasises ‘the story’. Since previous television series and predecessors of this format made efforts to engage the viewer in critical thinking about the construction of historical narratives, we interpret this series as a step back.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

  • Jacco Pekelder, University of Münster

    Jacco Pekelder is hoogleraar moderne en contemporaine geschiedenis van Nederland en directeur van het Zentrum für Niederlande-Studien aan de Universität Münster. In onderwijs, onderzoek en kennistransfer houdt hij zich bezig met de Nederlands-Duitse betrekkingen in Europese context en met de Nederlandse en Duitse politieke geschiedenis. Zijn publicaties gaan onder meer over de sociale en politieke dynamiek van links- en rechts-extremisme en politiek geweld en over de Duitse Kwestie en de verhouding van Duitsland tot zijn buren in verleden, heden en toekomst. Voorbeelden daarvan zijn de monografieën “Ich liebe Ulrike.” Die Rote Armee Fraktion in den Niederlanden 1970-1980 (Agenda 2012) en, met Cornelis van der Bas en Joep Schenk, Der Kaiser und das “Dritte Reich”. Die Hohenzollern zwischen Restauration und Nationalsozialismus (Wallstein 2021). E-mail: jacco.pekelder@uni-muenster.de.

  • Neele Teneyken, University of Münster

    Neele Teneyken is masterstudent geschiedenis en neerlandistiek en is als studentassistent aan het ZNS verbonden. Haar focus ligt op de moderne en contemporaine geschiedenis, met bijzondere aandacht voor genderstudies en vrouwengeschiedenis. In haar ongepubliceerde bachelorscriptie deed ze onderzoek naar Wehrmachthelferinnen in bezet Nederland. Dit artikel is haar eerste publicatie. E-mail: n_tene01@uni-muenster.de.

Published

2024-03-26

Issue

Section

Forum

How to Cite

Daan op zijn knieën: De Nederlandse geschiedenis in verhaalvorm. (2024). BMGN - Low Countries Historical Review, 139(1), 87-104. https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.17481