Lees hier: De Special Collection over wateroverlast en waterbeheer

2023-02-14

Prent van Roeland van Eynden uit 1789 over de dijkdoorbraak in Ochten in de Betuwe op 1 maart 1784. © Rijksmuseum, RP-P-1907-2113, http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.363040.

In 2023 is het zeventig jaar geleden dat Nederland en België werden getroffen door de Watersnoodramp. De Lage Landen hebben door hun ligging regelmatig met overstromingen van zowel de Noordzee als de verschillende rivieren te maken gehad. Het meest recent nog in de zomer van 2021, toen de rivieren de Maas en Rijn alsook zijrivieren zoals de Geul en de Roer overstroomden en niet alleen veel schade veroorzaakten maar ook tientallen mensen het leven kostten. Wateroverlast en waterbeheer zijn door de geschiedenis heen terugkerende onderwerpen. Deze Special Collection bevat artikelen die sinds 1977 in BMGN zijn verschenen en die verschillende thema's behandelen binnen dit grotere onderwerp. De thema's variëren van de verdediging tegen overstromingen tot laatmiddeleeuws watermanagement en hedendaags milieubeleid.

Bekijk de Special Collection hier.