Behoud de Bijdragen, vernieuw de vorm

Author(s)

  • Pieter Huistra Universiteit Utrecht
  • Bram Mellink Universiteit van Amsterdam

DOI:

https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.9775

Abstract

In de afgelopen vijftig jaar heeft BMGN zich staande gehouden in een versnipperend tijdschriftenlandschap en een snel internationaliserende geschiedbeoefening – zij liep daarbij zelfs voorop bij de digitalisering. De bestaansreden van BMGN is door de opeenvolgende redacties gevonden in het entameren van historisch debat. Daarin zijn zij succesvol gebleken, al waren de discussanten wellicht te homogeen. Een koploper in historiografische vernieuwing is BMGN niet geweest en, zo stellen wij, dat zou zij als geografisch gedefinieerd tijdschrift ook niet moeten beogen. Beter kan BMGN zich ook in de toekomst richten op vormvernieuwing en wel op drie manieren. Ten eerste door het publicatieproces anders in te richten met als doel de peer review nuttiger en aantrekkelijker te maken. Ten tweede door artikelformats los te laten, discussie en debat nog meer ruimte te geven en experimentele bijdragen te stimuleren. Ten derde door het primaat van digitaal publiceren te aanvaarden en de mogelijkheden die dat biedt beter te benutten.

In the past fifty years the BMGN has prevailed amid a fragmenting journal landscape and rapidly internationalising historical scholarship and has even done pioneering work in digitisation. Successive editorial boards established the raison d’être of the BMGN by initiating historical debate. They have succeeded in this endeavour, although those participating in the discussions may have been overly homogeneous. The BMGN has not been a trailblazer in historiographic innovation, nor should it aim to be, in our view, as a geographically defined journal. The BMGN would benefit in the future from focusing on three form innovations. First, by revising the publication process to make the peer review more useful and appealing. Second, by digressing from article formats, doing more to promote discussion and debate and encouraging experimental contributions. Third, by accepting the primacy of digital publishing and making better use of the opportunities it offers.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

  • Pieter Huistra, Universiteit Utrecht

    Pieter Huistra is universitair docent theorie van de geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij doceert en onderzoekt de wetenschapsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw, in het bijzonder de geschiedenis van de geschiedbeoefening. In 2019 verscheen zijn boek Bouwmeesters, zedenmeesters. Geschiedbeoefening in Nederland, 1830-1870. Recentelijk publiceerde hij een serie artikelen over de invloed van onderzoeksfinanciering op de twintigste-eeuwse wetenschap. In zijn huidige onderzoek betracht hij een historische epistemologie met als centrale vraag: hoe wordt historische kennis waar? In het in 2021 gestarte onderzoeksproject Once more, with feeling (samen met Pim Huijnen en Auke Rijpma) maakt hij deze algemene vraag concreet door te onderzoeken of bestaand historisch onderzoek repliceerbaar is. E-mail: p.a.huistra@uu.nl.

  • Bram Mellink, Universiteit van Amsterdam

    Bram Mellink is universitair docent Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen het NWO-onderzoeksproject Market Makers onderzoekt hij de geschiedenis van het vroege neoliberalisme in Nederland vanaf de beurskrach van 1929 tot de oliecrisis van 1973. Hierbij richt hij zich in het bijzonder op de vraag hoe zelfbenoemde neoliberalen, politici zonder partij, hun denkbeelden buiten het parlement om in beleid probeerden om te zetten. Eerder onderzocht Bram het ontstaan van een Nederlandse individualistische groepscultuur in het Nederlandse onderwijs. In 2014 verscheen zijn boek Worden zoals wij. Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945. E-mail: A.G.M.Mellink@uva.nl.

Additional Files

Published

2021-07-05

How to Cite

Behoud de Bijdragen, vernieuw de vorm. (2021). BMGN - Low Countries Historical Review, 136(2), 6-22. https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.9775