Lees hier: De Special Collection over restitutie van roofgoederen

2022-11-17

 

Leg ring, example of war booty. It was part of the Lombok treasure, captured by Dutch soldiers in 1894. Collection National Museum of World Cultures, the Netherlands, rv-2364-87. Photograph: National Museum of World Cultures. 

Al enige jaren woedt internationaal de discussie over het wel of niet teruggeven van artefacten en natuurhistorische objecten die koloniale heersers hebben meegenomen uit de door hen gekoloniseerde landen en streken. Vaak wordt de verzamelterm "roofkunst" of "roofgoederen" gehanteerd voor deze objecten. In de recente discussies staan niet alleen de objecten zelf centraal maar ook de vraag onder welke condities die wel of niet terug gegeven zouden moeten worden. Dit themadossier bundelt de meest recente bijdragen over dit onderwerp in de BMGN – Low Countries Historical Review.

Bekijk de Special Collection hier.

For some years now, there is an ongoing, international debate whether or not to return artifacts and natural history objects that colonial rulers took from the countries and regions they colonized. The collective term "looted art" or "looted goods" is often used for these objects. In recent discussions, the objects themselves as well as the question under which conditions they should or should not be returned are coming to the front. This special collection brings together the most recent scholarly contributions on this subject in the BMGN – Low Countries Historical Review.

Go to the Special Collection.