1.
T. Meijknecht, Bartholomeus van Maastricht (†1446), monnik en conciliarist, met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaat ’Victus modestia’. BMGN-LCHR [Internet]. 1985 Jan. 1 [cited 2024 Jun. 15];100(1):100-1. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102772