1.
J. Stouten, Willem Anthonie Ockerse (1760-1826). Leven en werk. Het bewogen leven van een verlicht ’Bataafs’ politicus, letterkundige, predikant en wijsgeer en zijn veelzijdig oeuvre op de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw. BMGN-LCHR [Internet]. 1983 Jan. 1 [cited 2024 Jul. 13];98(4):615-7. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102642