1.
Cloet M. J. de Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, 5 dln. BMGN-LCHR [Internet]. 1981 Jan. 1 [cited 2023 Oct. 3];96(2):370-1. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102436