1.
Franke V. Jan Verweij, Kanttekening van een Horrearius. De rol van het Magazyn voor de critische Wijsbegeerte en de Geschiedenis van Dezelve (1798-1803) in de Kantreceptie in Nederland. BMGN-LCHR [Internet]. 2013 Oct. 7 [cited 2022 Aug. 9];128(4):review 86. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-110009