1.
Edelen in het laatmiddeleeuwse graafschap Zeeland. Een analyse van hun politieke en sociaal-economische positie rond het jaar 1475. BMGN-LCHR [Internet]. 2008 Jan. 1 [cited 2024 Jul. 16];123(4):564-85. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107856