1.
Soens T. De drassige schaduw van de Gouden Eeuw. Historisch-ecologische reflecties over wateroverlast en economische transformaties in ancien régime Rijnland. BMGN-LCHR [Internet]. 2008 Jan. 1 [cited 2024 May 22];123(1):88-101. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107736