1.
Bosscher P. M.G.J. Duijvendak, Regionaal besef in het Noorden. Historische opstellen aangeboden aan prof. dr. P. Th. F. M. Boekholt bij zijn afscheid als hoofddocent in de regionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen op 23 november 2001. BMGN-LCHR [Internet]. 2004 Jan. 1 [cited 2024 May 26];119(1):77-8. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-106851