1.
Hoof J van. Nieuwe manieren, sterke frontieren. Het bouwconcept van Menno van Coehoorn en zijn aandeel in de verbetering van het verdedigingsstelsel. BMGN-LCHR [Internet]. 2003 Jan. 1 [cited 2024 Mar. 3];118(4):545-66. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-106818