1.
Frijhoff W. J. Spoelder, Prijsboeken op de Latijnse school. Een studie naar het verschijnsel prijsuitreiking en prijsboek op de Latijnse scholen in de Noordelijke Nederlanden, ca. 1585-1876. Met een repertorium van wapenstempels. BMGN-LCHR [Internet]. 2001 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 22];116(3):362-4. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-106330