1.
Vermij R. M. Kool, Die conste vanden getale. Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen. BMGN-LCHR [Internet]. 2000 Jan. 1 [cited 2024 Apr. 13];115(3):441-2. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-106079