1.
Gaastra F. De Verenigde Oost-Indische Compagnie in de zeventiende en achttiende eeuw. De groei van een bedrijf. Geld tegen goederen. Een structurele verandering in het Nederlands-Aziatisch handelsverkeer. BMGN-LCHR [Internet]. 1976 Jan. 1 [cited 2022 Jan. 21];91(2):249-72. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102097