1.
Gerding M. K.A.H.W. Leenders, Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde. Ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas - Schelde - Demergebied 400-1350. Een poging tot synthese. BMGN-LCHR [Internet]. 1999 Jan. 1 [cited 2023 Oct. 3];114(1):78-9. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-105610