1.
Randeraad N. Pieter Wagenaar, Toon Kerkhoff, Mark Rutgers (eds.), Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland. Van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat. BMGN-LCHR [Internet]. 2012 Mar. 21 [cited 2023 Mar. 23];127(1):review 14. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-109788