1.
Kuiper M. E.E.G. Vermeulen, Theorie van historische kennis. Historia vitae magistra? Oude en nieuwe opstellen over historische kennis ondermeer over R. Fruin, J. Huizinga, J. Romein, objectiviteit, historici en sociologen, rationaliteit van historische kennisvorming. Met enige notities over Tollebeeks schets van het denken van Fruin en de verhouding tussen historische kennis en levens- en/of maatschappijbeschouwing. BMGN-LCHR [Internet]. 1992 Jan. 1 [cited 2024 Feb. 24];107(2):299-300. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-104032