1.
Broeze F. Ph.M. Bosscher, Tot een rechtschapen en kloek zeeman toe te rusten. 1785-1985. Tweehonderd jaar Kweekschool voor de zeevaart en Hogere zeevaartschool Amsterdam. BMGN-LCHR [Internet]. 1987 Jan. 1 [cited 2023 Feb. 8];102(2):295-7. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-103179