1.
Henkes B. De historicus als ‘implicated subject’: Het aandeel van historici bij het vorm- en betekenis geven aan een gewelddadig verleden. BMGN-LCHR [Internet]. 2022 Jun. 28 [cited 2023 Mar. 30];137(2):68-83. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/12027