1.
Vos L. Die onbekende Vlaamse kwestie. Het aandeel van buitenlandse historici in de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging. BMGN-LCHR [Internet]. 1985 Jan. 1 [cited 2022 Nov. 30];100(4):700-21. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102889