1.
Gijswijt-Hofstra M. H.M. Dresen-Coenders, Het verbond tussen heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden. BMGN-LCHR [Internet]. 1985 Jan. 1 [cited 2023 Feb. 8];100(3):475-7. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102858