Boeschoten, W.C., and E. van Manen. “Een Welstandsverdeling Van Haarlem in 1543. Kwantitatieve Toetsing Van Een Zestiende-Eeuwse Fiscale Bron”. BMGN - Low Countries Historical Review 98, no. 4 (January 1, 1983): 523–539. Accessed November 30, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102628.