Ankersmit, F.R. “H.F.M. Peeters, Historische Gedragswetenschap. Theorieën, Begrippen En Methoden. Een Bijdrage Tot De Studie Van Menselijk Gedrag Op De Lange Termijn”. BMGN - Low Countries Historical Review 97, no. 2 (January 1, 1982): 226–228. Accessed January 23, 2022. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102511.