Wiele, J. van de. “De Inquisitierechtbank Van Pieter Titelmans in De Zestiende Eeuw in Vlaanderen”. BMGN - Low Countries Historical Review 97, no. 1 (January 1, 1982): 19–63. Accessed February 7, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102475.