Bosma, Ulbe. “Gerard Termorshuizen Mmv Anneke Scholte, Realisten En Reactionairen. Een Geschiedenis Van De Indisch-Nederlandse Pers, 1905-1942; Gerard Termorshuizen (ed.), Tropenstijl. Amusement En Verstrooiing in De (post)koloniale Pers”. BMGN - Low Countries Historical Review 128, no. 4 (October 16, 2013): review 89. Accessed October 23, 2021. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-110012.