Buylaert, F. “C. Gietman, Republiek Van Adel. Eer in De Oost-Nederlandse Adelscultuur (1555-1702)<br/>A. Van Steensel, Edelen in Zeeland. Macht, Rijkdom En Status in Een Laatmiddeleeuwse Samenleving”. BMGN - Low Countries Historical Review 126, no. 3 (January 1, 2011): 94–96. Accessed October 5, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-108362.