Cook, H.J. “M. Peters, De Wijze Koopman. Het Wereldwijde Onderzoek Van Nicolaes Witsen (1641-1717), Burgemeester En VOC-Bewindhebber Van Amsterdam”. BMGN - Low Countries Historical Review 126, no. 2 (January 1, 2011): 121–122. Accessed September 22, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-108326.