Kappelhof, Ton. “Jette Janssen, De Deugd Van Broederschap. Sociaal Kapitaal Van Gildebroeders in De Noord-Brabantse Schuttersgilden, 1600-2000”. BMGN - Low Countries Historical Review 125, no. 4 (January 1, 2010): 117–118. Accessed June 28, 2022. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-108188.