Hertog, Jan den. “M.H. Klijnsma, Om De Democratie. De Geschiedenis Van De Vrijzinnig-Democratische Bond 1901-1946”. BMGN - Low Countries Historical Review 124, no. 1 (January 1, 2009): 141–143. Accessed September 23, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107969.