“Edelen in Het Laatmiddeleeuwse Graafschap Zeeland. Een Analyse Van Hun Politieke En Sociaal-Economische Positie Rond Het Jaar 1475”. BMGN - Low Countries Historical Review 123, no. 4 (January 1, 2008): 564–585. Accessed July 16, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107856.