Damen, M., and A. Janse. “Adel in Meervoud. Methodologische Beschouwingen over Comparatief Adelsonderzoek in De Bourgondische Nederlanden”. BMGN - Low Countries Historical Review 123, no. 4 (January 1, 2008): 517–540. Accessed July 21, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107854.