Eijl, Corrie van. “M. Chotkowski, Vijftien Ladders En Een Dambord. Contacten Van Italiaanse Migranten in Nederland 1860-1940”. BMGN - Low Countries Historical Review 123, no. 3 (January 1, 2008). Accessed April 13, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107867.