Haan, I. de. “Breuklijnen in De Geschiedschrijving Van De Jodenvervolging. Een Overzicht Van Het Recente Nederlandse Debat”. BMGN - Low Countries Historical Review 123, no. 1 (January 1, 2008): 31–70. Accessed April 13, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107732.