Hanus, Jord. “M. Van Der Heijden, Geldschieters Van De Stad. Financiële Relaties Tussen Stad, Burgers En Overheden 1550-1650”. BMGN - Low Countries Historical Review 122, no. 4 (January 1, 2007): 595–597. Accessed April 13, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107591.